ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1 Απριλίου 2012 1 Αυγούστου 2013 1 Δεκεμβρίου 2011 1 Δεκεμβρίου 2012 1 Ιουλίου 2012 1 Ιουλίου 2013 1 Ιουνίου 2012 1 Ιουνίου 2013 1 Μαρτίου 2012 1 Μαρτίου 2013 1 Νοεμβρίου 2012 1 Οκτωβρίου 1 Οκτωβρίου 2011 1 Οκτωβρίου 2012 1 Σεπτεμβρίου 2012 1 Φεβρουαρίου 2012 1 Φεβρουαρίου 2013 10 10 Απριλίου 2012 10 Απριλίου 2013 10 Αυγούστου 2012 10 Αυγούστου 2013 10 Δεκεμβρίου 2011 10 Δεκεμβρίου 2012 10 Ιανουαρίου 2013 10 Ιουλίου 2012 10 Ιουλίου 2013 10 Ιουνίου 2012 10 Ιουνίου 2013 10 Μαϊου 2012 10 Μαϊου 2013 10 Μαρτίου 2012 10 Μαρτίου 2013 10 Νοεμβρίου 2011 10 Νοεμβρίου 2012 10 Οκτωβρίου 2011 10 Οκτωβρίου 2012 10 Οκτωβρίου 2013 10 Σεπτεμβρίου 2012 10 Φεβρουαρίου 2012 11 Απριλίου 2012 11 Απριλίου 2013 11 Αυγούστου 2012 11 Αυγούστου 2013 11 Δεκεμβρίου 2011 11 Δεκεμβρίου 2012 11 Ιανουαρίου 2013 11 Ιουλίου 2012 11 Ιουνίου 2012 11 Ιουνίου 2013 11 Μαϊου 2012 11 Μαϊου 2013 11 Μαρτίου 2012 11 Μαρτίου 2013 11 Νοεμβρίου 2011 11 Οκτωβρίου 2012 11 Οκτωβρίου 2013 11 Σεπτεμβρίου 11 Σεπτεμβρίου 2012 11 Σεπτεμβρίου 2013 11 Φεβρουαρίου 2012 11 Φεβρουαρίου 2013 12 Απριλίου 2013 12 Αυγούστου 2012 12 Αυγούστου 2013 12 Δεκεμβρίου 2011 12 Δεκεμβρίου 2012 12 Ιανουαρίου 2013 12 Ιουλίου 2012 12 Ιουλίου 2013 12 Ιουνίου 2013 12 Μαϊου 2012 12 Νοεμβρίου 2011 12 Νοεμβρίου 2012 12 Οκτωβρίου 2012 12 Οκτωβρίου 2013 12 Σεπτεμβρίου 12 Σεπτεμβρίου 2012 12 Σεπτεμβρίου 2013 12 Φεβρουαρίου 2012 13 Απριλίου 2013 13 Αυγούστου 2012 13 Δεκεμβρίου 2012 13 Ιανουαρίου 2011 13 Ιανουαρίου 2012 13 Ιουλίου 2012 13 Ιουλίου 2013 13 Ιουνίου 2013 13 Μαϊου 2012 13 Μαϊου 2013 13 Μαρτίου 2012 13 Μαρτίου 2013 13 Νοεμβρίου 2011 13 Οκτωβρίου 2011 13 Οκτωβρίου 2012 13 Σεπτεμβρίου 13 Σεπτεμβρίου 2012 13 Σεπτεμβρίου 2013 13 Φεβρουαρίου 2012 13 Φεβρουαρίου 2013 14 Απριλίου 2014 14 Αυγούστου 2012 14 Αυγούστου 2013 14 δεκεμβρίου 14 Δεκεμβρίου 2012 14 Ιανουαρίου 2011 14 Ιανουαρίου 2012 14 Ιουλίου 2012 14 Ιουλίου 2013 14 Ιουνίου 2013 14 Μαϊου 2012 14 Μαρτίου 2012 14 Μαρτίου 2013 14 Νοεμβρίου 2011 14 Νοεμβρίου 2012 14 Οκτωβρίου 14 Οκτωβρίου 2011 14 Οκτωβρίου 2012 14 Οκτωβρίου 2013 14 Σεπτεμβρίου 2012 14 Σεπτεμβρίου 2013 14 Φεβρουαρίου 2012 14 Φεβρουαρίου 2013 15 Απριλίου 2012 15 Απριλίου 2013 15 Δεκεμβρίου 2011 15 Δεκεμβρίου 2012 15 Ιανουαρίου 2012 15 Ιανουαρίου 2013 15 Ιουλίου 2013 15 Ιουνίου 2012 15 Ιουνίου 2013 15 Μαϊου 2012 15 Μαϊου 2013 15 Μαρτίου 2013 15 Νοεμβρίου 2011 15 Νοεμβρίου 2012 15 Οκτωβρίου 2011 15 Σεπτεμβρίου 15 Σεπτεμβρίου 2012 15 Σεπτεμβρίου 2013 15 Φεβρουαρίου 2012 15 Φεβρουαρίου 2013 16 Αυγούστου 2012 16 Αυγούστου 2013 16 Δεκεμβρίου 2011 16 Ιανουαρίου 2011 16 Ιανουαρίου 2013 16 Ιουλίου 2012 16 Ιουλίου 2013 16 Ιουνίου 2012 16 Ιουνίου 2013 16 Μαϊου 2012 16 Μαϊου 2013 16 Μαρτίου 2012 16 Μαρτίου 2013 16 Νοεμβρίου 2011 16 Νοεμβρίου 2012 16 Οκτωβρίου 2011 16 Οκτωβρίου 2012 16 Σεπτεμβρίου 2012 16 Σεπτεμβρίου 2013 16 Φεβρουαρίου 2013 17 17 Απριλίου 2012 17 Απριλίου 2013 17 Αυγούστου 2012 17 Αυγούστου 2013 17 Δεκεμβρίου 2011 17 Ιανουαρίου 2013 17 Ιουλίου 2012 17 Ιουλίου 2013 17 Ιουνίου 2013 17 Μαϊου 2012 17 Μαϊου 2013 17 Μαρτίου 2012 17 Μαρτίου 2013 17 Νοεμβρίου 2011 17 Νοεμβρίου 2012 17 Οκτωβρίου 2012 17 Σεπτεμβρίου 17 Σεπτεμβρίου 2012 17 Φεβρουαρίου 2012 17 Φεβρουαρίου 2013 18 Απριλίου 2013 18 Αυγούστου 2012 18 Δεκεμβρίου 2011 18 Δεκεμβρίου 2012 18 Ιανουαρίου 2011 18 Ιανουαρίου 2012 18 Ιανουαρίου 2013 18 Ιουλίου 2012 18 Ιουλίου 2013 18 Ιουνίου 2013 18 Μαϊου 2012 18 Μαϊου 2013 18 Μαρτίου 2012 18 Νοεμβρίου 2011 18 Οκτωβρίου 2012 18 Οκτωβρίου 2013 18 Σεπτεμβρίου 18 Σεπτεμβρίου 2012 18 Σεπτεμβρίου 2013 18 Φεβρουαρίου 2012 19 Απριλίου 2012 19 Απριλίου 2013 19 Αυγούστου 2013 19 Δεκεμβρίου 2011 19 Δεκεμβρίου 2012 19 Ιανουαρίου 2012 19 Ιανουαρίου 2013 19 Ιουλίου 2012 19 Ιουλίου 2013 19 Ιουνίου 2013 19 Μαϊου 2012 19 Μαρτίου 2012 19 Νοεμβρίου 2011 19 Οκτωβρίου 2012 19 Σεπτεμβρίου 19 Σεπτεμβρίου 2012 19 Σεπτεμβρίου 2013 19 Φεβρουαρίου 2012 19 Φεβρουαρίου 2013 2 2 Απριλίου 2012 2 Αυγούστου 2012 2 Δεκεμβρίου 2011 2 Δεκεμβρίου 2012 2 Ιανουαρίου 2011 2 Ιανουαρίου 2012 2 Ιουλίου 2012 2 Ιουνίου 2012 2 Μαϊου 2012 2 Μαρτίου 2012 2 Μαρτίου 2013 2 Νοεμβρίου 2012 2 Οκτωβρίου 2 Οκτωβρίου 2012 2 Σεπτεμβρίου 2012 2 Σεπτεμβρίου 2013 2 Φεβρουαρίου 2012 2 Φεβρουαρίου 2013 20 Απριλίου 2012 20 Απριλίου 2013 20 Δεκεμβρίου 2011 20 Δεκεμβρίου 2012 20 Ιανουαρίου 2012 20 Ιουλίου 2012 20 Ιουλίου 2013 20 Ιουνίου 2012 20 Ιουνίου 2013 20 Μαρτίου 2012 20 Μαρτίου 2013 20 Νοεμβρίου 2011 20 Νοεμβρίου 2012 20 Οκτωβρίου 2011 20 Οκτωβρίου 2012 20 Σεπτεμβρίου 2012 20 Σεπτεμβρίου 2013 20 Φεβρουαρίου 2012 20 Φεβρουαρίου 2013 2011 2011 χειμώνας 2011-2012 2012 21 Απριλίου 2012 21 Απριλίου 2013 21 Αυγούστου 2013 21 Δεκεμβρίου 2011 21 Δεκεμβρίου 2012 21 Ιανουαρίου 2012 21 Ιουλίου 2012 21 Ιουλίου 2013 21 Ιουνίου 2012 21 Ιουνίου 2013 21 Μαϊου 2013 21 Μαρτίου 2012 21 Νοεμβρίου 2012 21 Οκτωβρίου 2011 21 Σεπτεμβρίου 21 Σεπτεμβρίου 2012 21 Σεπτεμβρίου 2013 21 Φεβρουαρίου 2012 21 Φεβρουαρίου 2013 22 Απριλίου 2012 22 Απριλίου 2013 22 Αυγούσου 2012 22 Αυγούσου 2013 22 Δεκεμβρίου 2011 22 Δεκεμβρίου 2012 22 Ιανουαρίου 2013 22 Ιουνίου 2012 22 Ιουνίου 2013 22 Μαρτίου 2012 22 Μαρτίου 2013 22 Νοεμβρίου 2011 22 Νοεμβρίου 2012 22 Οκτωβρίου 2011 22 Σεπτεμβρίου 2011 22 Σεπτεμβρίου 2012 22 Σεπτεμβρίου 2013 22 Φεβρουαρίου 2012 22 Φεβρουαρίου 2013 23 Απριλίου 2012 23 Αυγούστου 2012 23 Αυγούστου 2013 23 Δεκεμβρίου 2011 23 Δεκεμβρίου 2013 23 Ιανουαρίου 2012 23 Ιανουαρίου 2013 23 Ιουλίου 2012 23 Ιουλίου 2013 23 Ιουνίου 2012 23 Μαϊου 2012 23 Μαϊου 2013 23 Μαρτίου 2012 23 Μαρτίου 2013 23 Νοεμβρίου 2012 23 Νοεμβρίου 2013 23 Οκτωβρίου 2011 23 Σεπτεμβρίου 23 Σεπτεμβρίου 2011 23 Σεπτεμβρίου 2012 23 Σεπτεμβρίου 2013 23 Φεβρουαρίου 2012 23 Φεβρουαρίου 2013 24 Απριλίου 2012 24 Απριλίου 2013 24 Αυγούστου 2012 24 Αυγούστου 2013 24 Δεκεμβρίου 2011 24 Δεκεμβρίου 2012 24 Ιανουαρίου 2012 24 Ιανουαρίου 2013 24 Ιουλίου 2012 24 Ιουλίου 2013 24 Ιουνίου 2013 24 Μαϊου 2012 24 Μαϊου 2013 24 Μαρτίου 2012 24 Μαρτίου 2013 24 Νοεμβρίου 2011 24 Νοεμβρίου 2012 24 Σεπτεμβρίου 24 Σεπτεμβρίου 2011 24 Φεβρουαρίου 2012 24 Φεβρουαρίου 2013 25 Απριλίου 2012 25 Απριλίου 2013 25 Αυγούστου 2012 25 Δεκεμβρίου 2012 25 Ιανουαρίου 2012 25 Ιανουαρίου 2013 25 Ιουλίου 2012 25 Ιουνίου 2012 25 Ιουνίου 2013 25 Μαϊου 2012 25 Μαϊου 2013 25 Μαρτίου 2012 25 Μαρτίου 2013 25 Νοεμβρίου 2011 25 Νοεμβρίου 2012 25 Οκτωβρίου 2011 25 Οκτωβρίου 2012 25 Οκτωβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 25 Σεπτεμβρίου 2011 25 Σεπτεμβρίου 2012 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Φεβρουαρίου 2012 25 Φεβρουαρίου 2013 26 Απριλίου 2013 26 Αυγούστου 2013 26 Δεκεμβρίου 2011 26 Ιανουαρίου 2012 26 Ιανουαρίου 2013 26 Ιουλίου 2012 26 Ιουλίου 2013 26 Ιουνίου 2012 26 Ιουνίου 2013 26 Μαϊου 2012 26 Νοεμβρίου 2011 26 Οκτωβρίου 2011 26 Οκτωβρίου 2012 26 Οκτωβρίου 2013 26 Σεπτεμβρίου 26 Σεπτεμβρίου 2011 26 Σεπτεμβρίου 2013 26 Φεβρουαρίου 2013 27 Απριλίου 2012 27 Απριλίου 2013 27 Αυγούστου 2012 27 Δεκεμβρίου 2011 27 Δεκεμβρίου 2012 27 Ιανουαρίου 2012 27 Ιανουαρίου 2013 27 Ιουλίου 2013 27 Ιουνίου 2013 27 Μαϊου 2012 27 Μαϊου 2013 27 Μαρτίου 2012 27 Μαρτίου 2013 27 Νοεμβρίου 2011 27 Οκτωβρίου 2011 27 Οκτωβρίου 2012 27 Οκτωβρίου 2013 27 Σεπτεμβρίου 2012 27 Σεπτεμβρίου 2013 27 Φεβρουαρίου 2013 28 28 Απριλίου 2012 28 Απριλίου 2013 28 Αυγούστου 2013 28 Δεκεμβρίου 2011 28 Δεκεμβρίου 2012 28 Ιανουαρίου 2012 28 Ιουλίου 2012 28 Ιουνίου 2012 28 Ιουνίου 2013 28 Μαρτίου 2012 28 Μαρτίου 2013 28 Νοεμβρίου 2011 28 Νοεμβρίου 2012 28 Οκτωβρίου 2011 28 Σεπτεμβρίου 2012 28 Σεπτεμβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2013 29 Απριλίου 2012 29 Αυγούστου 2012 29 Αυγούστου 2013 29 Δεκεμβρίου 2011 29 Δεκεμβρίου 2012 29 Ιανουαρίου 2012 29 Ιανουαρίου 2013 29 Ιουλίου 2012 29 Ιουλίου 2013 29 Ιουνίου 2012 29 Ιουνίου 2013 29 Μαϊου 2013 29 Μαρτίου 2012 29 Μαρτίου 2013 29 Νοεμβρίου 2011 29 Νοεμβρίου 2012 29 Οκτωβρίου 2011 29 Σεπτεμβρίου 29 Σεπτεμβρίου 2011 29 Σεπτεμβρίου 2012 29 Σεπτεμβρίου 2013 29 Φεβρουαρίου 2012 29 septembriou 3 Απριλίου 2012 3 Απριλίου 2013 3 Αυγούστου 2012 3 Δεκεμβρίου 2011 3 Δεκεμβρίου 2012 3 Ιανουαρίου 2011 3 Ιανουαρίου 2012 3 Ιουλίου 2012 3 Ιουλίου 2013 3 Ιουνίου 2012 3 Μαϊου 2012 3 Μαρτίου 2012 3 Μαρτίου 2013 3 Νοεμβρίου 2011 3 Νοεμβρίου 2012 3 Οκτωβρίου 2011 3 Σεπτεμβρίου 2012 3 Σεπτεμβρίου 2013 3 Φεβρουαρίου 2012 3 Φεβρουαρίου 2013 30 Απριλίου 2012 30 Απριλίου 2013 30 Αυγούστου 2012 30 Αυγούστου 2013 30 Δεκεμβρίου 2012 30 Ιανουαρίου 2012 30 Ιανουαρίου 2013 30 Ιουλίου 2012 30 Ιουνίου 2012 30 Μαϊου 2012 30 Μαϊου 2013 30 Μαρτίου 30 Μαρτίου 2012 30 Μαρτίου 2013 30 Νοεμβρίου 2012 30 Οκτωβρίου 2011 30 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου 2011 30 Σεπτεμβρίου 2012 31 Αυγούστου 2012 31 Αυγούστου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Ιανουαρίου 2013 31 Μαϊου 2012 31 Μαϊου 2013 31 Μαρτίου 2012 31 Οκτωβρίου 2012 34ο River Party 2012 35ο River Party 2013 4 4 Απριλίου 2012 4 Απριλίου 2013 4 Αυγούστου 2012 4 Δεκεμβρίου 2011 4 Ιουλίου 2012 4 Ιουλίου 2013 4 Ιουνίου 2012 4 Μαϊου 2012 4 Μαρτίου 2013 4 Νοεμβρίου 2011 4 Νοεμβρίου 2012 4 Οκτωβρίου 2012 4 Οκτωβρίου 2013 4 Σεπτεμβρίου 2012 4 Σεπτεμβρίου 2013 4 Φεβρουαρίου 2012 4 Φεβρουαρίου 2013 5 Απριλίου 2012 5 Απριλίου 2013 5 Αυγούστου 2012 5 Αυγούστου 2013 5 Δεκεμβρίου 2011 5 Δεκεμβρίου 2012 5 Ιανουαρίου 2011 5 Ιανουαρίου 2012 5 Ιανουαρίου 2013 5 Ιουλίου 2012 5 Ιουλίου 2013 5 Ιουνίου 2012 5 Ιουνίου 2013 5 Μαρτίου 2012 5 Νοεμβρίου 2011 5 Νοεμβρίου 2012 5 Οκτωβρίου 5 Οκτωβρίου 2012 5 Οκτωβρίου 2013 5 Σεπτεμβρίου 2012 5 Muses 6 Απριλίου 2012 6 Απριλίου 2013 6 Αυγούστου 2012 6 Αυγούστου 201ε 6 Δεκεμβρίου 2011 6 Δεκεμβρίου 2012 6 Ιανουαρίου 2012 6 Ιουλίου 2012 6 Ιουλίου 2013 6 Ιουνίου 2012 6 Μαϊου 2013 6 Μαρτίου 2012 6 Μαρτίου 2013 6 Νοεμβρίου 2011 6 Νοεμβρίου 2012 6 Οκτωβρίου 2011 6 Οκτωβρίου 2012 6 Σεπτεμβρίου 2012 6 Φεβρουαρίου 2012 6 Φεβρουαρίου 2013 7 Απριλίου 2012 7 Αυγούστου 2012 7 Αυγούστου 2013 7 Δεκεμβρίου 2011 7 Δεκεμβρίου 2012 7 Ιουλίου 2012 7 Ιουνίου 2012 7 Ιουνίου 2013 7 Μαίου 2012 7 Μαϊου 2013 7 Μαρτίου 2012 7 Μαρτίου 2013 7 Νοεμβρίου 2012 7 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 2011 7 Οκτωβρίου 2012 7 Οκτωβρίου 2013 7 Σεπτεμβρίου 7 Σεπτεμβρίου 2012 7 Σεπτεμβρίου 2013 7 Φεβρουαρίου 2012 7 Φεβρουαρίου 2013 8 Απριλίου 2012 8 Αυγούστου 2012 8 Αυγούστου 2013 8 Δεκεμβρίου 2011 8 Δεκεμβρίου 2012 8 Ιουλίου 2012 8 Ιουλίου 2013 8 Ιουνίου 2012 8 Ιουνίου 2013 8 Μαίου 2013 8 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2013 8 Νοεμβρίου 2011 8 Νοεμβρίου 2012 8 Οκτωβρίου 2011 8 Σεπτεμβρίου 8 Σεπτεμβρίου 2012 8 Σεπτεμβρίου 2013 8 Φεβρουαρίου 2012 8 Φεβρουαρίου 2013 9 Απριλίου 2012 9 Απριλίου 2013 9 Αυγούστου 2012 9 Αυγούστου 2013 9 Δεκεμβρίου 2011 9 Δεκεμβρίου 2012 9 Ιανουαρίου 2013 9 Ιουλίου 2012 9 Ιουλίου 2013 9 Ιουνίου 2012 9 Μαϊου 2012 9 Μαρτίου 2012 9 Μαρτίου 2013 9 Νοεμβρίου 2011 9 Νοεμβρίου 2012 9 Οκτωβρίου 2011 9 Οκτωβρίου 2012 9 Οκτωβρίου 2013 9 Σεπτεμβρίου 2013 9 Φεβρουαρίου 2012 9 Φεβρουαρίου 2013 94 Αβυσσινός Αγγελάκας Αγγέλων Βήμα Αγία Νάπα Άγιος Νικόλαος Αγρίνιο Αδάμη Αδελφοί Κατσιμίχα Αδίεξοδο Αερικό Αέρινο Αθήνα αϊ στα κομμάτια Αίγιο Αισχύλεια Ακτή Δυμαίων Ακτή Πειραιώς ακυρωθηκε ακύρωση Αλέξανδρος Αλεξανδρούπολη Αλέξαωδρος Αλεξίου Αλευράς Αλκαίου αλκιβιάδης Αλκιβιάδης Κωσταντόπουλος Αλκίν Αλκίνοος Άλσος Νέας Σμύρνης Αμερική Αμπαζής Αμπελώνας Αμπιμπάγιο αναβολή Αναστασιάδης Ανδρεάτος Ανδρέου Ανδριάνα Ανδρομέδα Ανδρομές Ανδρουλάκης Ανεστόπουλος Άννα Άνοδος Live Stage Αντώνης Αντωνοπούλου Απαρχές Απόδιακος Αποθήκη Αποστόλης Απόστολος Απρίλιιος 2013 Απρίλιος 2012 Απροσάρμοστοι Αρβανιτάκη Αρβανιτίδη Αρβελέρ Άργος Αρετή Αρλέτα Άρτα Αρχαία Ολυμπία Αρχιτεκτονική Άρωμα Ασημάκης Ασλανίδου Αστέρια Άστρο Αύγουστος 2014 Αυλαία Αυλώνας Αυστραλία αφιέρωμα Βαβυλωνία Βαγγέλης Βαλαρούτσος Βαρβάρα Βασίλης Βασίλης Παπακωνσταντίνου Βασιλική Βεάκειο Βελεστίνο Βελιώτης Βέροια Βιέννη Βικτώρια βίντεο βιογραφία Βιτάλη Βλαστή Βόλος Βόνιτσα Βόσσου Βοτανικός Βοτανικός Live Stage Βράχων Βlock33 Γαβαλιώτισσα Γαία Γαλάνη Γαλάτσι γενέθλια γερασιμος Γεράσιμος Γερμανός Γεωργαντζή Γεωργία για το περιβάλλον Γιαννάτου Γιάννης Γιαννιτσά Γιοκαρίνης Γιώργος Γιώργος Δημητριάδης Γιώργος Ξυλούρης Γιώτα Γιώτα Νέγκα Γκάζι Γκάζι Live Γλυκερία Γλυφάδα Γραμμένος Γρεβενά Γυάλινο Μουσικό Θέατρο Γυάλινο up stage Γυάλινος Κόσμος γυμνά καλώδια Δάβαρης Δακανάλη Δανέζης Δάρρα Δεκέμβριος 201 Δεκέμβριος 2011 Δεκέμβριος 2012 Δεληβοριάς Δέσποινα Δεύτερη Ευχή Δήλος Δήμητρα Δημητρακόπουλος Δημήτρης Δημητριάδης Δημοτικό Ωδείο Δήμου Διαχρονική μουσική σκηνή Διδυμότειχο Διονύσης δίπλα στο ποτάμι Δόνδωρος Δοξάτο δουλειά Δράμα Δραμαμίνη Δραχμές Δρογώσης Έδεσσα Είμαι δικός σου είναι η αγάπη εκδρομή Είπα στους φίλους μου Ειρήνη εισιτήρια Ελασσόνα Ελάτεια Ελένη ελενη πέτα Ελένη Τσαλιγοπούλου Ελευθερία Ελευσίνα Ελεωνόρα Ελεωνόρα Ζουγανέλη Ελισσάβετ Έλλη Ελληνικός Κόσμος Εμμανουηλίδης έναρξη εντυπώσεις Εξάρχεια εξόδου επανακυκλοφορία Επί Σκηνής Επτά επτά τεχνών τόπος ερασιτέχνες ερασιτέχνες μουσικοί ερωφίλη Εστουδιαντίνα Εύα Ευρύτη Ζακ Στεφάνου Ζάκυνθο Ζάκυνθος Ζαμανή Ζαμάνη Ζερβουδάκη Ζερβουδάκης Ζιώγαλας Ζουγανέλη Ζουγανέλης Ζουρνής Ζυγός ζύθος festival 2011 Ζωή Η βουλή των Αγίων Ηγουμενίτσα Ηλίας Ηλιούπολη Ήμουν κι εγώ εκεί Ηράκλειο Ηρώδειο Ηχος FM Θάλασσα Club Θαλασσινός Θανάσης Θανάσης Παπακωνσταντίνου Θάνος Θέατρο Θέατρο Ακροπόλ Θέατρο Βράχων Θέατρο Δάσους Θέατρο Παλλάς Θέατρο Πέτρας Θέατρο Ριάλτο Θέατρον Θεμιστόκλειο Θέμος Θεοδοσία Θεοδοσία Τσάτσου Θεοτοκάτος θερινές εμανίσεις 2011 θερινές εμφανίσεις θερινές εμφανίσεις 2011 θερινές εμφανίσεις 2012 θερινές εμφανίσεις 2013 θερινές εμφανίσεις 2014 θερινές εμφανίσεις 2015 θερλινές εμφανίσεις 2013 Θέρμη Θεσσα Θεσσαλονική Θεσσαλονίκη Θηβα Θήβα Θηβαίος Ιακώβου ΙΑΝΟΣ Ιανός Ιανουάριος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιερά Οδός Ιεράπετρα Ιερισσός Ικαρία Ιονικές Γιορτές Ιούλιος 2014 Ιούνιος 2014 Ιούνιος 2015 Ίστριο Ίσως Ιωαννίδης Ιωάννινα Ιωνικές Γιορτές Κ. Βήτα Κ44 Καβάλα Καζάκος Καζαντζής Καζάντζης Καζούλης Καζούλλης Καλαμάτα καλαμπάκα Καλαφάτης Καλή Χρονιά Καλημέρη Καλλίνης Καλλίρης Καλό Καλό μήνα Καλοκαίρι 2012 Κάλυμνος Κανά Καναδά Κανέλλη Καπετανάκης Καπνομάγαζο Καρακώστα Καρατζόλη Καρδίτσα Καρελάς Κάρμα Καρπενήσι Καστοριά Κατάκολο Κατερίνα Κατερίνη Κατράκειο Θέατρο Κάτσαρης Κατσιμίχας Κεντρική Πλατεία κεντρική σκηνή Κέντρο Αθηνών Κέντρο Πολιτισμού Κεραμωτή Κέρκυρα Κετιμέ Κεφαλονιά Κηλαηδόνης Κηποθέατρο Κήπος Cafe-Bar Κικίδη Κιλκίς Κίτρινα κιτρινά ποδήλατα Κίτρινα Ποδήλατα Κοζάνη Κομοτηνή Κόνιτσα Κόρινθος Κος Κ. Κοτονιάς Κότσιρας Κουρούση Κουρσιούμης Κούτρας Κραουνάκης κρατήσεις κρατήσεων Κρελάς Κρήτη Κρήτης Κτήμα Θυμέλη Κύθηρα Κύκλος Live Stage Κύκλος Luve Stage κυκλοφόρει Κύπρος Κυριάκι Κύριος Κ. Κύτταρο Κω Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος Κως Κώστας Κώστας Λειβαδάς Κωστής Λάκης Λαμία Λάμπος Λαμπρόπουλος Λάρισα Λάρνακα Λασκαράτου Λαυρέντης Λεγάκη Λειβαδάς Λέκκας Λελέικα Λελέϊκα Λεμεσό Λεμεσός Λένα Λευκάδα Λευκωσία Λεωνίδας Λεωνίδας Μαράντης Λήμνος Λιάνα Λιβαδειά Λιδάκης Λιζέτα Λίντα Λόλα Λονδίνο Λουκάτου Λουκιανός λουτράκι Λυκούδη Μαγγανείες Μάιος 2012 Μακάβου Μακεδόνας Μακρίδης Μάλαμας Μάνος Μανώλης Μαραβέγιας Μαρακές Μάργαρης Μάρθα Μαριάννα Μαρινέλλα Μαριώ Μαρούσι Μάρτιος 2012 Μάρτιος 2013 Ματούλα Μαύρη Τρύπα Μαυρουδής Μαυρούδης Μαχαιρίτσας Μέγαρο Μουσικής Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μελινα Μελίνα Μεσολόγγι Μηλιώκας μήνα Μητροπάνος Μητσιάς Μικρόκοσμου Μικρός Πρίγκηπας Μικρούτσικος Μιλτιάδης Μίλτος Μιτζέλος Μίτζελος Μιχαήλ Μιχάλης Μονεμβασιά Μονή Λαζαριστών Μονοπώλιο Μουζουράκης Μουσικές μουσικές σκηνές μουσική σκηνή μουσικοί Μουτσάτσου Μπαλάφας Μπάμπαλη Μπάμπης Μπάσης Μπέζος Μπλε Μπουλάς μπουλέ Μπουρμά Μποφίλιου Μύκονος Μύλος Μύλος 1927 Μύλος Club Μυροβόλος Άνοιξις Μυστακίδης Μυτιλήνη Μώμος Bar Μωρά στη φωτιά να Νάντια Νάξος Νατάσσα Ναύπλιο νέα ημερομηνία νέα τραγούδια Νέα Φιλαδέλφια Νέγκα νεες δισκογραφίες νέες δισκογραφίες νέο νέο τραγούδι νεος δίσκος νέος δίσκος Νεστόριο Νικολάου Νικολόπουλος Νίκος Νοέμβριος Νοέμβριος 2011 Νοέμβριος 2012 Νότης Νταγάκη Νταλάρας Ντένια Νυχτωδία Ξάνθη Ξαρχάκος Ξέφωτο Ξυδάκης Οδός Ονείρων Οδυσσέας Τσάκαλος Οικονόμου Οκτάβα Οκτώβριος Οκτώβριος 2011 Οκτώβριος 2012 Οκτώμβριος 2011 Όλγα Ολυμπίου Όναρ Ονειρογραφία Ορφέας παγκόσμια Παγκράτι Παιδιά από την Πάτρα Παλλάς πάμε παναγιώτης μάργαρης Πάνος Πάνος Κατσιμίχας Πάνος Μουζουράκης Πανούσης Παντελής Παπάγου Παπαδάκης Παπαδόπουλος Παπαδοπούλου Παπάζογλου Παπακωνσταντίνου Παπίου Παραλλαγές Παράξενες Μέρες Παράσταση Πάριος Πάρος παρουσίαση Πασπαλά Πασχαλίδης Πάτρα Παυλίδης Παύλος Πειραιάς Πέρα Χωριό Περίδης περιοδεία Πέτρινα Χρώματα Πέτρος Πηγή Πλατεία Πλειάδες Πλέσσας Πλιατσικας Πλιάτσικας Πνευματικό Κέντρο Πολιτεία πολιτιστικό σωματείο Πολύγυρος Πολυτεχνείο Πολυχρονίδη Πολυχώρος Αγορά Πορτοκάλογλου Πορτοκάλογου που Πουλικάκος Πρέβεζα πρεμιέρα Πριγκηπέσσα προβολή πρόγραμμα Προπύλαια Προσοτσάνη προτάσεις προτάσεις εξόδου Πρωτοψάλτη Πύλες Πυξ-Λαξ Πύξ-Λαξ Πυξίδα Πύργος Πυρήνας Ράδιο Αρβύλα Ραλλία Ρασούλης Ραφήνα Ράχες Ρέθυμνο Ρέμα Ρεμπούτσικα ρεπορτάζ Ρήγας Ρίζος Ρίτα Ρόδος Ροκ Διαδρομές ροκ μαραθώνιος Ρόκκος Ρους Ρούς Ρυθμός Stage Σάββατο Σαββέρια Μαργιολά σαββιδάκης Σαββόπουλος Σαβίνα Γιαννάτου Σαλαμίνα Σάμος Σαντορίνη Σεβίλογλου Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος 2014 Σέριφο Σέρρες σήμερα Σητεία Σίλας Σιόλας Σίφνος Σκάι Σκανδάμης Σκύδρα Σκυλίσια Μέρα ΣουίταArt Cafe Σουλτάτου Σοφία Σπανομανώλης Σπάρτη Σπονδές Σπύρος Στάθης Στάθης Δρογώσης Σταμάτης Σταρόβας Σταύρος Σταυρός του Νότου Σταυρός του Νότου Club Σταυρός του Νότου Plus Στάχυ Στέλιος στίχοι Στόκας Στυλίδα συγκροτήματα συναυλία συναυλίας συναυλίες Συνέντευξη συνεργασία Σύννεφα με Παντελόνια Σύρος Σωκράτης Τα ρόδα της Αυλής Ταγκούλη Τάκης Τανάγρη Τάνια Τεχνόπολις Τζίμης Τζουγανάκης τηλέφωνο Το Ρέμα Τόνιος Τουρνάς τραγούδι τραγουδιστής Τρίκαλα Τρίπολη Τρίφωνο Τσάκαλος Τσακνής Τσαλιγοπούλου Τσανακλίδου Τσάτσου Τσέρτος Τύρναβος Υπάτης Υπόγεια Ρεύματα Υφαντής Φάμελλος Φαραζής Φαραντούρη Φαφούτη Φεβρουάριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Φεστιβάλ Φεστιβάλ Οίτης Φίλιππος Φίλοινον Φλυγόνιον Φλώρινα Φλώρος Φοίβος Φουγάρο Φριντζήλα Φρούτα του Δάσους Φωτεινή φωτογραφίες φωτορεπορτάζ Χαϊνηδες Χαΐνηδες Χαλάνδρι Χαλκίδα Χαλκιδική Χαμάμ Χανιά Χάρης Χαρίδου Χάρις Χαρούλης Χατζηευσταθίου χειμερινά Φεστιβάλ χειμερινες εμφανισεις χειμερινές εμφανίσεις χειμερινές εμφανίσεις 2012 χειμερινές εμφανίσεις 2013 χειμερινές εμφανίσεις 2014 χειμερινές εμφανίσεις 2015 χειμερινές εμφανίσεις 2016 χειμερινές εμφανίσεις 2018 χειμερινές εμφανίσεις 2019 χειμερινές συναυλίες Χειμερινοί Κολυμβητές χειμώνας χειμώνας 2011 Χειμώνας 2012 Χίος Χρηστίδου Χρήστος Χρόνια πολλά Χυτήριο Ψαραντώνης Ψαρογιώργης Ως το τέλος AΘήνα Acron after dark All Alive All Allive Allure Cafe almaz Aloft Bar Amstel Live an club Anodos Live Stage ANTart Apolis Apple Bar argie Ark Art Cafe Art Factory ARTηρία Atlantis Atlantis fm audition Avant Garde B-Movies Bέροια Bar 2 Bar2 Beat Generation Poetry Black is Block33 Blue Note Boca Plus Bonito Boxx live stage Bungalow White Casual Living Cine Studio Club Club Sky Club Vitamina colorado Cosa Nostra Da Luz Daluz De Capo De Facto Del Mare Dizzy Miles domenica Egomio Ache El Clasico Eliart EMI Emileon Event Plaza exodos Faktor Fix Factory Fuzz Fuzz Club Gagarin GaiAlive Gazarte Gazoo Ghost House Gold Star Guzel Half Note Jazz Club Holy Wood Stage Imam Baildi Jasmin K44 Kitchen Bar Kitrina Koc Kollektiva Koo koo-koo Kyklos Live Stage Lab Art Lexicon project live Loca LOCOMONDO Lola Bar London Love Casual Living Magic De Spell Maiso maison crystal Maison Stage Mall Maraveyas Ilegal miltos Momento Monika Mple Mythopolis Nautical Hall Navi Bar new song Noir Noiz Norma Nostos Bar Notos Stage Nueva Trova nueva Trova live Ocean Mojo On the Road Oz Rock Stage passport pasxalidis Podilata Prestige principal club theater Public Queens Bar Rachael Owens Red Remedy rokkos stelios Rous Rous live Salina Secreto Shakespeare Small Cafe Socialista Sputnik Stage Stage Musicafe Stage25 Teepe Rock Bar The Ark Festival Trollradio Tsaligopoulou vassilikos Velvet Club Villa Vogue Vinilio Vinilion Volume Festival Volver Live Stage Vox Warehouse WONDERLAND York zithos festival


  Μετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία με περισσότερους από 40 σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Μίλτος επιστρέφει για έναν ακόμα Χειμώνα, 24/11/18 και κάθε Σάββατο, στην Κεντρική μουσική σκηνή της Αθήνας.

  Με παραμύθια, βαριές κουβέντες, ιστορίες για πεφταστέρια και τραγούδια που ζούνε λαθραία, ο Μίλτος Πασχαλίδης στήνει ένα πρόγραμμα, λιγότερο ηλεκτρικό και πιο προσωπικό, με περισσότερα «αδικημένα» τραγούδια από τους 12 προσωπικούς του δίσκους και τις συμμετοχές του σε δίσκους φίλων του, που έχουν λείψει από τις συναυλίες του τα τελευταία χρόνια. Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και ο φόρος τιμής στο μεγάλο δάσκαλο Μάνο Ελευθερίου, με ένα εκτενές αφιέρωμα στα σπουδαία τραγούδια του.
Φυσικά, κινητήρια δύναμη θα είναι, η αίσθηση της στιγμής, η ατμόσφαιρα της κάθε βραδιάς που θα οδηγεί σε απρόβλεπτα μονοπάτια, με τον ιδιαίτερο πάντα τρόπο του Μίλτου.Μαζί του οι:
Θύμιος Παπαδόπουλος : Πνευστά.
Πάρις Περυσινάκης – Λύρα, Μαντολίνο.
Νίκη Γρανα – Πιάνο, Ακορντεόν, Τραγούδι.
Δημήτρης Μουτάφης – Μπάσο, Τραγούδι.
Ηλίας Δουμάνης – Τύμπανα.
Ηχοληψία - Πασχάλης Κολέντσης, Δημήτρης Μπαρλαμάς
Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί

Ώρα έναρξης 22.30
Είσοδος :14 ευρώ (μπύρα | κρασί)

Μίλτος Πασχαλίδης
Από το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο
"Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή"

   Η Γιώτα Νέγκα, η μεγαλύτερη σύγχρονη λαϊκή ερμηνεύτρια, ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία της καλοκαιρινής της περιοδείας, επιστρέφει φέτος το χειμώνα και παρουσιάζει μια παράσταση όμοια με μουσική βιογραφία, βασισμένη σε τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει άντρες καλλιτέχνες.
   Από τον Στέλιο Καζαντζίδη έως και τον Χρήστο Θηβαίο, από τον Στράτο Διονυσίου μέχρι τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, και από τον Σταύρο Ξαρχάκο έως τον Νίκο Παπάζογλου, η Γιώτα Νέγκα μοιράζει τα φύλλα της τράπουλας στους άντρες που χάραξαν μέσα της δρόμους. Παίζει με το μεγάλο στοίχημα να τους «δώσει» πίσω ως δώρο τη δική της καθαρή γυναικεία ερμηνευτική υπογραφή, μέσα από ένα σύγχρονο unplugged λαϊκό ήχο, τριών μόλις οργάνων. Στη δύσκολη αναμέτρηση απαραίτητοι συμπαίκτες της είναι τα τραγούδια της προσωπικής της δισκογραφίας, τα οποία κάνουν τη σύνδεση των χρονικών βαθμίδων και δηλώνουν το μέγεθος της λαϊκής ερμηνευτικής της υπόστασης στο σήμερα.\
  Σε ένα καρέ που το έπαθλο είναι η κάθαρση και νικητής πάντα η ψυχή, η Γιώτα βγάζει από το μανίκι της τον κρυμμένο άσσο που θα συμπληρώσει όλες τις μετέωρες παρτίδες: την απόλυτη θηλυκή της ματιά σε έναν κόσμο χαρτογραφημένο από άντρες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Νίκος Κατσίκης – μπουζούκι
Βασίλης Κετεντζόγλου – κιθάρα
Ντάσο Κούρτι – ακορντεόν
Ηχοληψία: Βασίλης Μιχαηλίδης,
Φωτισμοί: Μαρία Αθανασοπούλου

Γιώτα Νέγκα
’Φύλλο αντρικό’’
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
MYLOS 1927 - Λάρισα

INFO 
Προπώληση: 10€ (Βιβλιοπωλείο Καλτσάς)
Είσοδος: 12€


Μύλος 1927
Γεωργιάδου 53, Λάρισα
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 2410254888

Η φωνή της κάνει τα "αδύνατα να μοιάζουν Δυνατά" εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες που πρωταγωνιστεί στην μουσική σκηνή της χώρας.
Η δημοφιλής Ελληνίδα ερμηνεύτρια που έχει ταξιδέψει τα τραγούδια της στις 5 Ηπείρους κυριολεκτικά έχοντας παίξει σε σπουδαία διεθνή φεστιβάλ (WOMAD, Montreux, Salamanca Festival, SFINKS, International Jazz Festival of Jerusalem, Hemispheres Festival in Sydney etc) αλλά και εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους ανά τον κόσμο (Carnegie Hall, Sidney Opera House, Palau de la Music Catalana, Royal Festival Hall μεταξύ άλλων), έχει κερδίσει δικαίως μια ξεχωριστή θέση στη διεθνή world music σκηνή.

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 - Λάρισα - Μύλος 1927

Έναρξη: 22:00
Προπώληση: 12€ (Βιβλιοπωλείο Καλτσάς)
Είσοδος: 14€

Μύλος Club
Γεωργιάδου 53, Λάρισα
Κρατήσεις: 2410254888


  H Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Boğaz Musique ταξιδεύουν στην Ελλάδα και μας προσκαλούν σε μία σειρά συναρπαστικών συναυλιών!
  Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Boğaz Musique εμφανίζονται στη μουσική σκηνή “Οδός Ονείρων” στη Χαλκίδα.
  Με την αυθεντική ατμόσφαιρα και τη μαγεία ενός post μικρασιάτικου πάλκου, προσαρμοσμένου στα ηχητικά δεδομένα και τις προκλήσεις της νέας εποχής, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Bogaz Musique στήνουν μία υπέροχη μουσική γιορτή, γεμάτη από πολύτιμα τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Τραγούδια από την παράδοση, το ρεμπέτικο, το λαϊκό, τραγούδια μεγάλων δημιουργών, σύγχρονα και κλασσικά, αλλά και ολοκαίνουργια τραγούδια από το νέο album της Ελένης και των Boğaz που ήδη έχουν προκαλέσει αίσθηση.

Με ιδιαίτερο, καλοδουλεμένο και αριστοτεχνικά ανανεωμένο ήχο, τον bogaz ήχο που έχουν διαμορφώσει από κοινού τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις καθηλωτικές ερμηνείες και τον υπέροχα επικοινωνιακό τρόπο της Ελένης Τσαλιγοπούλου, κάθε συναυλία θα είναι μια συναρπαστική, λυτρωτική μουσική εμπειρία.

Οι Boğaz Musique είναι οι:
Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου - κιθάρες, μπαγλαμά
Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρες
Αποστόλης Τσαρδάκας - κανονάκι, τζουρά, μπαγλαμά
Χάρης Κελλάρης - μπάσο
Αλέκος Σπανίδης - τύμπανα
Αργύρης Διαμαντής - κρουστά

Τάκης Σπυρόπουλος - ηχοληψία
Νεκταρία Εμμανουηλίδου - φωτισμοί
Τάσος Βρεττός – φωτογραφίες

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Official Link: https://www.facebook.com/eleni.tsaligopoulou
Management – Οργάνωση παραγωγής: PROSPERO, www.prospero.com.gr

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 
Οδός Ονείρων - Χαλκίδα

ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ: Τσιριγώτη 6, Χαλκίδα
Ώρα έναρξης: 22:30
Προπώληση/Τιμή εισόδου: 15€ (με μπύρα ή κρασί)
Προπώληση εισιτηρίων: Nana Home
Τηλ. κρατήσεων: 22210 20504, 6978 117103

   Η Γιώτα Νέγκα, η μεγαλύτερη σύγχρονη λαϊκή ερμηνεύτρια, ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία της καλοκαιρινής της περιοδείας, επιστρέφει φέτος το χειμώνα και παρουσιάζει μια παράσταση όμοια με μουσική βιογραφία, βασισμένη σε τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει άντρες καλλιτέχνες.
   Από τον Στέλιο Καζαντζίδη έως και τον Χρήστο Θηβαίο, από τον Στράτο Διονυσίου μέχρι τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, και από τον Σταύρο Ξαρχάκο έως τον Νίκο Παπάζογλου, η Γιώτα Νέγκα μοιράζει τα φύλλα της τράπουλας στους άντρες που χάραξαν μέσα της δρόμους. Παίζει με το μεγάλο στοίχημα να τους «δώσει» πίσω ως δώρο τη δική της καθαρή γυναικεία ερμηνευτική υπογραφή, μέσα από ένα σύγχρονο unplugged λαϊκό ήχο, τριών μόλις οργάνων. Στη δύσκολη αναμέτρηση απαραίτητοι συμπαίκτες της είναι τα τραγούδια της προσωπικής της δισκογραφίας, τα οποία κάνουν τη σύνδεση των χρονικών βαθμίδων και δηλώνουν το μέγεθος της λαϊκής ερμηνευτικής της υπόστασης στο σήμερα.
  Σε ένα καρέ που το έπαθλο είναι η κάθαρση και νικητής πάντα η ψυχή, η Γιώτα βγάζει από το μανίκι της τον κρυμμένο άσσο που θα συμπληρώσει όλες τις μετέωρες παρτίδες: την απόλυτη θηλυκή της ματιά σε έναν κόσμο χαρτογραφημένο από άντρες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Νίκος Κατσίκης – μπουζούκι
Βασίλης Κετεντζόγλου – κιθάρα
Ντάσο Κούρτι – ακορντεόν
Ηχοληψία: Βασίλης Μιχαηλίδης,
Φωτισμοί: Μαρία Αθανασοπούλου

Γιώτα Νέγκα
’Φύλλο αντρικό’’
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 & 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
MYLOS CLUB - Θεσσαλονίκη

INFO 
Μύλος Club
Ανδρεου Γεωργίου 56, περιοχη Σφαγεία
Ώρα προσέλευσης: 21:30
Προπώληση: 10€
Ταμείο: 13€
Τηλ κρατήσεων θέσεων καθημένων 2310.510081, 6949950530

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:
-ΣΑΡΩΘΡΟΝ (Λαδάδικα, Κατούνη 17 - 2310.538282)
-ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ (Πλατεία Ναυαρίνου 14 - 2310.278515)
-ΔΙΩΡΟΦΟΝ (Kαλαμαριά, Κερασούντος 81 - 2310.453998)
-JOLLITY (Ευοςμος, Παύλου Μελα 25, 2310. 759409
-ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ (Αποστολου Παυλου 22, 2310. 248188)

H Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Boğaz Musique ταξιδεύουν στην Ελλάδα και μας προσκαλούν σε μία σειρά συναρπαστικών συναυλιών!
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Boğaz Musique εμφανίζονται στον Τόπο Τεχνών «Χώρα», στη Λαμία.
Με την αυθεντική ατμόσφαιρα και τη μαγεία ενός post μικρασιάτικου πάλκου, προσαρμοσμένου στα ηχητικά δεδομένα και τις προκλήσεις της νέας εποχής, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Bogaz Musique στήνουν μία υπέροχη μουσική γιορτή, γεμάτη από πολύτιμα τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Τραγούδια από την παράδοση, το ρεμπέτικο, το λαϊκό, τραγούδια μεγάλων δημιουργών, σύγχρονα και κλασσικά, αλλά και ολοκαίνουργια τραγούδια από το νέο album της Ελένης και των Boğaz που ήδη έχουν προκαλέσει αίσθηση.
Με ιδιαίτερο, καλοδουλεμένο και αριστοτεχνικά ανανεωμένο ήχο, τον bogaz ήχο που έχουν διαμορφώσει από κοινού τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις καθηλωτικές ερμηνείες και τον υπέροχα επικοινωνιακό τρόπο της Ελένης Τσαλιγοπούλου, κάθε συναυλία θα είναι μια συναρπαστική, λυτρωτική μουσική εμπειρία.

Οι Boğaz Musique είναι οι:
Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου - κιθάρες, μπαγλαμά
Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρες
Αποστόλης Τσαρδάκας - κανονάκι, τζουρά, μπαγλαμά
Χάρης Κελλάρης - μπάσο
Αλέκος Σπανίδης - τύμπανα
Αργύρης Διαμαντής - κρουστά
Τάκης Σπυρόπουλος - ηχοληψία

Νεκταρία Εμμανουηλίδου - φωτισμοί
Τάσος Βρεττός – φωτογραφίες
Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Official Link: https://www.facebook.com/eleni.tsaligopoulou
Management – Οργάνωση παραγωγής: PROSPERO, www.prospero.com.gr

Info:
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018
Τόπος Τεχνών «Χώρα» - Λελέικα Υπάτης, Λαμία
Ώρα έναρξης: 22:00
Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 13€, Ταμείο: 15€
Πληροφορίες στο τηλ: 22310 51075, www.xwra.gr

  Όταν η αγάπη για τη μουσική γίνεται πηγή έμπνευσης, γεννιέται η δημιουργία,το όραμα, η χαρά, το σμίξιμο. Συστατικά που ένωσαν δύο αγαπημένους καλλιτέχνες, τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μελίνα Κανά σε ένα κοινό αντάμωμα στον χρόνο και στον χώρο.
  Μαζί στη σκηνή και μέσα από τα τραγούδια της μακροχρόνιας διαδρομής τους -τραγούδια που έχουν αποτυπωθεί μέσα μας – απλώνουν την πολύτιμη πραμάτεια τους, τους στίχους και τις μουσικές και εναλλάσσουν τον ρεαλισμό με την φαντασία, την ψυχαγωγία με την διασκέδαση.
Δύο καλλιτέχνες με συγγενικές μουσικές καταβολές ο Δημήτρης Ζερβουδάκης ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς  με τραγούδια «σταθμούς» στην ελληνική μουσική σκηνήκαι η Μελίνα Κανά καταξιωμένη ερμηνεύτρια των σπουδαιότερων από τους σύγχρονους δημιουργούς, ενώνονται φέτος σε έναν κοινό στόχο, τα τραγούδια να γίνουν σημείο συνάντησης τόσο για τους ίδιους, όσο και για μας που ταξιδεύουμε με τον ίδιο τρόπο… αντλώντας δύναμη και αισιοδοξία μέσα από τη μουσική.

Μαζί τους επί σκηνής :
Χρυσόστομος Καραντωνίου, κιθάρα
Παναγιώτης Κουτσούρας, μπουζούκι
Γιώργος Μακρής, πνευστά
Θάνος Κολοκυθάς, μπάσο
Δημήτρης Οικονομίδης, πλήκτρα
Θανάσης Αρχανιώτης, τύμπανα
Νίκος Παπαδόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα

Ηχοληψία : Μάκης Δρακόπουλος
Οργάνωση Παραγωγής: Ηχόχρωμα & Νaman Production

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ & ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018 - ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

Φεβρουάριος 2018
-Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 - Θεσσαλονίκη, BLOCK 33
-Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 - Θεσσαλονίκη, BLOCK 33
-Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 - Ιωάννινα
-Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 - Κέρκυρα
-Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 - Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή

Μάρτιος 2018
-Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 - Πάτρα
-Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 - Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή
-Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 - Κύπρος
-Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 - Κύπρος
-Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 - Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή
-Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 - Λάρισα
-Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 - Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή
-Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 - Ηράκλειο
-Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 - Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή
-Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 - Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή


Ιανουάριος 2018
6/1/ - Αθήνα - Σταυρός του Νότου
12/1 - Πάτρα - Royal
13/1 - Αθήνα - Σταυρός του Νότου
20/1 - Αθήνα - Σταυρός του Νότου
26/1 - Χαλκίδα - Οδός Ονείρων
27/1 - Αθήνα - Σταυρός του Νότου

Φεβρουάριος 2018
2/2 - Αίγιο - Πολυτεχνείο
3/2 - Αθήνα - Σταυρός του Νότου
10/2 - Αθήνα - Σταυρός του Νότου
17/2 - Αθήνα - Σταυρός του Νότου
23/2 - Λευκωσία - Down Town
24/2 - Λεμεσός - Ravens

Μάρτιος 2018
9/3 - Βόλος - Lab Art
10/3 - Θεσσαλονίκη - Block33
16/3 - Θεσσαλονίκη - Block33
17/3 - Θεσσαλονίκη - Block33
24/3 - Ιωάννινα - Stage


Από πού ξεκινούν όλα για μια παράσταση; Από μια οντισιόν. Από ένα πιάνο-φωνή. Από τα τραγούδια που μπαίνουν το ένα δίπλα στο άλλο. Από την ιστορία που θέλεις να πεις, να τη τραγουδήσεις και να τη χορέψεις. Να τη διασκεδάσεις.
  Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη λοιπόν φέτος περνάει από «Οντισιόν» και μας συστήνεται από το μηδέν, ξανακάνει όλο τον κύκλο της μέχρι τώρα καριέρας της κάνοντας στάση στα σημεία που εκείνη την χαρακτήρισαν ή την σημάδεψαν και επιπλέον τα καινούρια της τραγούδια από το νέο της album που κυκλοφορεί μέσα στον Φεβρουάριο που θα παιχτούν και θα ακουστούν για πρώτη φορά live. Μαζί της, 6 ηθοποιοί που χορεύουν και τραγουδάνε και γίνονται μέρος όλου αυτού του παζλ που στήνεται κομμάτι κομμάτι μπροστά στο κοινό.
  Από το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο "από την ψυχή ως την ψυχή" της διασκέδασης. Mεγάλη θέση έχει το χιούμορ με απρόσμενους τρόπους και φυσικά η διασκέδαση μιας και στην πορεία του προγράμματος ο στόχος είναι ο κόσμος να τραγουδήσει, να διασκεδάσει και να φύγει πλήρης έχοντας παρακολουθήσει ένα μουσικό πρόγραμμα πολυσύνθετο αλλά την ίδια στιγμή δοσμένο με τον πιο απλό τρόπο.
  Η “Οντισιόν” είναι ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε για να τραγουδιέται, να διασκεδάζεται, να φέρνει κοντά τις παρέες. Τα τραγούδια της Ελεωνόρας που έχουμε αγαπήσει, άλλα που πάντα ήθελε να δοκιμάσει με τη φωνή της και βέβαια τα λαϊκά της παρέας που πάντα θα αγαπιούνται και θα τραγουδιούνται.

Σκηνοθεσία- κείμενα: Μίνως Θεοχάρης
Επιμέλεια Προγράμματος: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Μίνως Θεοχάρης, Γιάννης Παπαζαχαριάκης
Ενορχήστρωση: Δημήτρης Μπαρμπαγάλας
Ενορχήστρωση Λαϊκού Προγράμματος: Γιάννης Παπαζαχαριάκης
Φωνητικός σχεδιασμός-μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Βoηθός σκηνοθέτη: Αγνή Χιώτη
Σκηνογράφος: Γιάννης Αρβανίτης
Xορογραφίες Φλαμένκο: Ελένη Γιαννοπούλου
Τα ρούχα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη επιμελήθηκε η Έλενα Χριστοπούλου

Οργάνωση παραγωγής: Κατερίνα Παπαδοπούλου
Artwork: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:
Κατερίνα Αθανασιάδη
Δημήτρης Γκοτσόπουλος
Μαρία Δελετζέ
Αυγουστίνος Κούμουλος
Λάμπρος Κτεναβός
Μιχάλης Ζέκης

Οι μουσικοί:
Δημήτρης Μπαρμπαγάλας: Κιθάρες
Βαχάν Γκλαστυάν: Πνευστά
Νίκος Πασσαλίδης: Έγχορδα
Βασίλης Νησόπουλος: Μπάσο
Μιχάλης Καπηλίδης: Ντραμς
Γιάννης Οικονομίδης: Τρομπέτα
Στάθης Άνινος: Πλήκτρα

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης - Φιλιππας Τρεπας
Ηχοληψία: Μπράιαν Κουν - Δημήτρης Σαμαράς

Ευχαριστούμε το studio Gravity.

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
«ΟΝΤΙΣΙΟΝ»
ANODOS LIVE STAGE
Από το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου
Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

INFO
ΑΝΟΔΟΣ Live Stage
Πειραιώς 183 & Πάλλαντος 38, Αθήνα
Τηλ: 210 3468100

Τιμές εισιτηρίων:
Είσοδος: 15€ με ποτό
Φιάλη ποτού: από 130€ για 4 άτομα
Φιάλη κρασί: από 65€

Ο Θεσσαλονικιός τραγουδοποιός Δημήτρης Ζερβουδάκης έρχεται στην Αθήνα για δύο ακόμη συναντήσεις με το αγαπημένο του κοινό. Τα Σάββατα 28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στη μουσική σκηνή του "Ρυθμός Stage".
Κουβαλώντας στις αποσκευές του τις μουσικές και τα στιχάκια του, την αγάπη του για αυτό που κάνει, μα και την δύναμη μιας σταθερής παρέας, έρχεται να μας «ταξιδέψει» για μια ακόμη φορά κατά τον προσφιλή του τρόπο.
Τα Σάββατα 28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου στο "Ρυθμός Stage" θα ζωντανέψουν οι μελωδίες, τα λόγια, τα ποιήματα και η «επικοινωνία» με τραγούδια που αγαπήθηκαν μες τα χρόνια. Η Ανατολή συναντά την Δύση, με έναν μοναδικό τρόπο που ο Δημήτρης γνωρίζει καλά. Έναν τρόπο που υπηρετεί ακόμη καλύτερα με την φωνή του.
Το συγκρότημα κινείται και ελίσσεται με άνεση, από τον απόλυτα ακουστικό, στον ηλεκτρικό ήχο, διεγείροντας ιδιαίτερα τα συναισθήματα. Αφετηρία και προορισμός η Ελλάδα. Γειτονιά μας ο κόσμος! Παράλληλα με τις συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, κυκλοφόρησε και η νέα δισκογραφική πρόταση του Δημήτρη, με γενικό τίτλο « Ζωής Παιχνίδια». Μια ανεξάρτητη παραγωγή από τις εκδόσεις ΚΥΜΑ. Αριθμημένα συλλεκτικά τα αντίτυπα και της 2ης έκδοσης της νέας δουλειάς του τραγουδοποιού, θα τα βρείτε την ημέρα της συναυλίας, μιας και δεν διατίθενται στο εμπόριο.

Ζωής Παιχνίδια λοιπόν στις δύο αυτές ξεχωριστές συναυλίες στο Ρυθμός Stage!

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στο "Ρυθμός Stage"
Σάββατο 28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου 2015

Ρυθμός Stage
Είσοδος στο μπαρ: 12€ με μπύρα ή κρασί
Ώρα έναρξης: 22.30
Μαρίνου Αντύπα 38 16346 Ηλιούπολη
Τηλ: 210 9750060

   Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, μια από τις κορυφαίες μας ερμηνεύτριες κι ο Νίκος Πορτοκάλογλου, από τους σημαντικότερους σύγχρονους τραγουδοποιούς, συναντώνται για πρώτη φορά στην σκηνή του Βοτανικού Live Stage.
   Ξεκινώντας η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου από φαινομενικά αντίθετες αφετηρίες και έχοντας παράλληλες πορείες που δεν συναντήθηκαν παρά λίγες – αλλά αξιομνημόνευτες – φορές, στήνουν για πρώτη φορά μαζί ένα κοινό μουσικό πρόγραμμα.
Στήνουν ένα αχώριστο ντουέτο που μοιράζεται συνεχώς την σκηνή και παίζει ένα παιχνίδι μουσικών καταβολών κι ανταλλαγής. Συμπλέκουν ομοιότητες κι αντιθέσεις, τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη που έχουν αφήσει τη δική τους σφραγίδα στην σύγχρονη ελληνική μουσική, τραγούδια σπουδαίων στιχουργών, ποιητών και συνθετών με τα ξεχωριστά τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου, γεμάτα ηλεκτρισμό κι ευαισθησία. Κλείνουν το μάτι σε δύση κι ανατολή, εξομολογούνται μουσικές αγάπες και τραγουδιστικά «απωθημένα».
Δεν παραλείπουν σ’ αυτό το μουσικό τους ταξίδι στην απλόχωρη σκηνή τουΒοτανικού Live Stage να παρουσιάσουν και νέο υλικό. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου τα καινούρια του τραγούδια που ετοιμάζει αυτόν τον καιρό κι η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδια από τον νέο της δίσκο "9+1 Ιστορίες" στον οποίο ο Νίκος Πορτοκάλογλου υπογράφει τη λαϊκή ιστορία του δίσκου με τίτλο "Καταστροφή κι ελπίδα". Ένα τραγούδι που αποτέλεσε μια από τις αφορμές που άνοιξαν το δρόμο στην επιθυμία και των δύο να παίξουν μαζί.

Νίκος Πορτοκάλογλου - Ελευθερία Αρβανιτάκη - Όλα αρχίζουν εδώ....

Επιμέλεια Προγράμματος:
Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Λήδα Ρουμάνη

Ενορχηστρώσεις:
Νίκος Πορτοκάλογλου, Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

Μουσικοί:
Χρήστος Αλεξάκης : πλήκτρα, τρομπόνι
Γιώργος Γεωργιάδης: μπάσο
Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης: τύμπανα
Γιάννης Κυριμκυρίδης: πιάνο-πλήκτρα
Νίκος Μέρμηγκας: μπουζούκι, λαούτο, λάφτα
Δημήτρης Τσάκας: σαξόφωνο, κλασσική κιθάρα

Επιμέλεια ήχου : Χάρης Κρεμμύδας, Άκης Πασχαλάκης
Σχεδιασμοί Φωτισμού: Phil Hills
Xειρισμός Φωτισμού: Μαρία Βενετάκη.

Ώρα έναρξης: 22.30

Οργάνωση κι επιμέλεια Παραγωγής: Ερωδιός Live, Λήδα Ρουμάνη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Βοτανικού: Χρυσούλα Παπαΐωάννου 6945237301
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ελευθερίας Αρβανιτάκη και Νίκου Πορτοκάλογλου: Θωμαΐδα Πλατυπόδη 6946959427

Ελευθερία Αρβανιτάκη-Νίκος Πορτοκάλογλου
Από Παρασκευή 27 Νοεμβρίου κάθε Παρασκευή και Σάββατο
για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων
Βοτανικός Live Stage

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ LIVE STAGE
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 72 (είσοδος από Κασσάνδρας 19)
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 3473835

Ένα πλούσιο και απρόσμενο ανθολόγιο αγαπημένων τραγουδιών, ερμηνευμένο πάντα με άξονα το προσωπικό αίσθημα του Μπάμπη Στόκα, φέρνει τον ακροατή σε επαφή με μερικές από τις ωραιότερες στιγμές του νεότερου ελληνικού ρεπερτορίου.

Στη μουσική σκηνή ΑΕΝΑΟ στα Μάλγαρα, την Παρασκευη 6 Νοεμβριου 2015, ο Μπάμπης Στόκας θα κάνει μια μουσική αναδρομή σε τραγούδια που τον χαρακτήρισαν: κομμάτια των Πυξ Λαξ που όλοι συνεχίζουμε να τραγουδάμε, επιλογή από τα λαϊκά που αγαπάει, τραγούδια της προσωπικής του διαδρομής, για να μας οδηγήσει τελικά στην πιο πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά, την «Αυλή των Τρελών», σε στίχους του Άλκη Αλκαίου.

INFO
ΑΕΝΑΟ (music stage)
Πλατεία Μαλγάρων
Ώρα έναρξης: 22:00
Είσοδος: 15€ με ποτό
Τηλ κρατήσεων: 6974368217 6992046102

Οι Χαΐνηδες επιστρέφουν στο Ρυθμός Stage για τα τρία πρώτα Σάββατα του Νοεμβρίου (7, 14 και 21), παρουσιάζοντας μία μουσική παράσταση όπως μόνο οι Χαΐνηδες ξέρουν. Ο όρος "μέσος άνθρωπος" είναι μια φτηνή κι επικίνδυνη επινόηση της βιομηχανίας της διασκέδασης. Αντίθετα, στην παράσταση των Χαΐνηδων, πεινασμένα άγρια θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, σεληνιασμένοι προφήτες, ριψοκίνδυνοι ταξιδευτές, αλλόκοτοι μάγοι, αλογάρηδες τσιγγάνοι, θαλασσοδαρμένοι κουρσάροι και παιγνιδιάρηδες ληστές τεντώνουν στα άκρα το λευκό πανί του χωροχρόνου. Πάνω σ' αυτό χορεύει μια σκιά. Η σκιά της αρχέγονης φλόγας της ύπαρξης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους.

Οι Χαΐνηδες στο Ρυθμός Stage
Σάββατο 7, 14 και 21 Νοεμβρίου 2015

Ρυθμός Stage
Σάββατο 7, 14 και 21 Νοεμβρίου 2015
Μαρίνου Αντύπα 38, Ηλιούπολη
Τηλέφωνο: 210 9750060
Ώρα έναρξης: 22.00
Είσοδος: 12€ (με μπύρα ή κρασί)


Μέλη των Κοινωνικών Επανεντάξεων του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με τη φιλική συμμετοχή της Μαίρης Δεναξά, αποτελούν την ομάδα μουσικής της Κοινωνικής Επανένταξης και παρουσιάζουν την μουσική παράσταση με αναλόγιο «Η ιστορία του Ρεμπέτικου».
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια πρωτοβουλία για τον πολιτισμό, την κοινωνική προσφορά και τη σύνδεση της προσπάθειας πρόληψης και αντιμετώπισης της χρήσης ουσιών με την κοινωνία.


Δευτέρα 2, 9, 16 & 23 Νοεμβρίου 2015
Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Σταυροπούλου 29, Πλατεία Αμερικής
Ώρα έναρξης 19:30
ΕΙΣΟΔΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Μία παράσταση από την ομάδα μουσικής της Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με 18 τραγούδια που ερμηνεύονται από ζωντανή ορχήστρα με τη φιλική συμμετοχή της Μαίρης Δεναξά. Στο αναλόγιο, αφηγητής διαβάζει κείμενα για την ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ένας φόρος τιμής στο ρεμπέτικο και την ιστορία του, από την πολεμική που δέχτηκε ως την αποδοχή του ως αυτονόητο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης.

Η παράσταση «Η ιστορία του Ρεμπέτικου» θα παρουσιαστεί και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (Κτήμα Δηλαβέρη - Κύμης και Λητούς) σε συνεργασία με τον Δήμο Μεταμόρφωσης .

Ώρα έναρξης : 19.30.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Ο Σωκράτης Μάλαμας για μια και μοναδική εμφάνιση στο Factory Of Sound, στα Ιωάννινα, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015! Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα!

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο viva.gr

Factory of Sound Ioannina
Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο
Ακτή Μιαούλη, Ιωάννινα
Tηλ: 26510 36436

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#www.facebook.com/} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.